Laadimme Tennispalatsin huoltokirjan. Projekti jatkuu kiinteistönhuollon uudelleen organisoinnilla.