KantaSarvis I:een tehtiin alkukesästä mittava saneeraus. Koordinoimme kohteen huoltokirjan ja laadimme pelastuskaaviot. Samassa päivitimme myös Kantasarvis II:n huoltokirjan.